Związek Zawodowy Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi

 

 „Dialog jest jak wpuszczenie światła”
Ks. Józef Tischner

 

 

    Związek powstał jako spontaniczna, niezależna, dobrowolna inicjatywa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w celu czynnego uczestnictwa w pracach nad wprowadzaniem zmian w aktach prawnych Uniwersytetu w związku z wejściem w życie ustawy 2.0. "Konstytucja dla Nuki", której jednym z założeń jest regulacja wynagrodzeń pracowników naszego Uniwersytetu. Podstawowym zamierzeniem jest aktywne włączenie się w działalność Uczelni związanej z zatrudnianiem i awansowaniem pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i jednoczesne czynne uczestnictwo w opiniowaniu i doradztwie w zakresie powstających dokumentów statutowych Uczelni. Dużą wagę przywiązujemy do partycypacji w dialogu społeczności pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z władzami Uczelni w celu konstruktywnego zgłaszania propozycji rozwoju i rozwiązywania problemów. Efektem działalności Związku ma być ułatwienie zdefiniowania potrzeb pracowników i efektywne ich zaspokajanie we współpracy z władzami Uczelni.

    Działalność Związku zakłada wpływ na kształtowanie i prowadzenie na Uczelni transparentnej polityki kadrowej w zakresie zatrudniania i kreowania wysokości wynagrodzeń pracowników, rozwoju zawodowego a także usprawnienie polityki informacyjnej oraz udział w ustaleniach pomiędzy Władzami Uczelni a pracownikami.

 

Podstawowe postulaty:

  • określenie ścieżki rozwoju pracowników z możliwością awansu i zwiększania wynagrodzenia,
  • sukcesywne spotkania z władzami Rektorskimi w kolejnych latach mające na celu zwiększenie wynagrodzenia podstawowego w przypadku powstania rezerw budżetowych.

 

Podjęte działania:

  • zawiązanie działalności uchwalono na spotkaniu Komitetu Założycielskiego w dniu 8 maja 2019 r.
  • na etapie trwających rozmów Władz Rektorskich z przedstawicielami Związków Zawodowych w Uniwersytecie zostało skierowanie pismo do JM Rektora z prośbą o zgodę na uczestnictwo przedstawiciela ZZPNNA we wszelkiego rodzaju konsultacjach, spotkaniach i ustaleniach, których stroną są działające Związki Zawodowe.
  • złożenie do Sądu wniosku o rejestracji Związku w KRS.
  • udział przedstawiciela ZZPNNA w spotkaniu Związków Zawodowych Uczelni z Władzami Rektorskimi w dniu 8 maja 2019r. w celu ustalenia wysokości podwyżek wynagrodzenia zasadnicznego dla pracowników Uczelni.
  • udział przedstawiciela ZZPNNA w spotkaniu Związków Zawodowych Uczelni z Władzami Rektorskimi w dniu 21 maja 2019r. w celu ustalenia wysokości podwyżek wynagrodzenia zasadnicznego dla pracowników Uczelni. 
  • udział przedstawiciela ZZPNNA w spotkaniu Związków Zawodowych Uczelni z Władzami Rektorskimi w dniu 23 maja 2019r. w celu ustalenia wysokości podwyżek wynagrodzenia zasadnicznego dla pracowników Uczelni.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie