ZZPNNA - Działalność socjalna

 ZASIŁKI STATUTOWE DLA CZŁONKÓW ZZPNNA

 

 Członkom ZZPNNA przysługują zasiłki statutowe z tytułu:

  1. urodzenia lub przysposobienia dziecka w wysokości 200 zł
  2. zgonu w wysokości 300 zł
    1. członka związku,
    2. dziecka (uczącego się do 18 roku życia),
    3. współmałżonka lub partnera życiowego;
  3. Osobie, która pokryła koszty pogrzebu członka ZZPNNA przysługuje zasiłek statutowy z tytułu zgonu członka ZZPNNA.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu Zasiłków Statutowych ZZPNNA


Wnioski do pobrania:

   Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka

   Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego z tytułu zgonu

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie