Lipiec 2020
Udostępnij:

OSTATNIE POSIEDZENIE SENATU KADENCJI 2016-2020


Dzisiaj, tj. 17 lipca br. w Centrum Kongresowym UR,  mieszczącym się przy al. 29 Listopada 46 odbyło się ostatnie posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rolniczego kadencji 2016-2020.

W trakcie posiedzenia nadana została zespołowa odznaka „Za Wybitne Zasługi dla Uczelni” byłym członkom Kabaretu Buda.

W dalszej kolejności sprawozdanie z działalności Rady Uczelni, które następnie zostało zatwierdzone przez Senat wygłosił jej Przewodniczący mgr inż. Bogusław Berka.

Ocenie poddane zostało również funkcjonowanie Uczelni na podstawie zaprezentowanych sprawozdań: Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą- prof. dr. hab. inż. Floriana Gambusia, Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni- prof. dr hab. inż. Krzysztofa Ostrowskiego, Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich- dr hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. UR (Rektora Elekta Uczelni), a także Kanclerza UR- mgr Tomasza Szansera.

Ponadto zatwierdzono sprawozdania z działalności Senackich Komisji, które wygłosili ich Przewodniczący: Komisji Organizacyjno-Statutowej – prof. dr hab. inż. Jarosław Frączek, Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski, Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Majątkowej – prof. dr hab. inż. Janusz Żmija, Komisji ds. Nauczania – prof. dr hab. inż. Andrzej Kalisz, Komisji ds. Inwestycji i Remontów – dr hab. inż. Zbigniew Siejka, Komisji ds. Oceny Kadr – prof. dr hab. inż. Małgorzata Trojanowska, Komisji ds. Analiz i Odwołań – prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka, Komisji ds. Socjalnych – dr hab. inż. Piotr Kacorzyk, prof. UR.

 


W trakcie Senatu przyjęto również sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej za rok 2019, które zaprezentowała Pani Dyrektordr Bożena Pietrzyk.

Na zakończenie JM Rektor - prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady dokonał krótkiego podsumowania mijającej kadencji. Jak powiedział - „ostatnie lata, a szczególnie okres 2016 – 2020 zostaną zapamiętane jako czas reform, które wpływały na rozwój polskiej nauki..., a zrealizowane w tym okresie inwestycje i remonty będą służyły kolejnym pokoleniem, które dołączą do tej wyjątkowej – naukowej sztafety pokoleń..."

JM Rektor serdecznie podziękował kolegium rektorskiemu, członkom Rady Uczelni, wszystkim Członkom Senatów, przedstawicielom Związków Zawodowych i Samorządu Studentów, rektorom, profesorom, doktorom habilitowanym, doktorom, asystentom, wykładowcom i lektorom, studentom, pracownikom administracji i obsługi, a także parlamentarzystom, przedstawicielom władz centralnych i samorządów oraz  wszystkim tym, którzy
pomagali mu „w pełnieniu funkcji kierownika katedry, dziekana, prorektora i rektora, służyli swą radą, cierpliwością i podaną ręką – gdy ciężar wydawał się zbyt wielki...”

Słowa wdzięczności skierowane do JM Rektora prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady w imieniu członków Senatu wygłosił prof. dr hab. inż. Janusz Żmija – były Rektor Uczelni, a w imieniu Rady Uczelni- mgr inż. Bogusław Berka. Ponadto w imieniu wszystkich dziekanów mijającej kadencji – podziękowania złożył - prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk.

Słowa wdzięczności wygłosili również Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich- dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR (Rektor Elekt Uczelni), a także Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr. hab. inż. Florian Gambuś.

Vivat Academia, semper sint in flore, semper sint in flore – jak powiedział na zakończenie obrad JM Rektor - prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK